Prijs voor huurwoningen in Berkel En Rodenrijs (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Berkel En Rodenrijs, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.642,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,19
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Berkel En Rodenrijs is gedaald in de voorbije maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,81. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 13,98 por m². De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 106 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 13,9 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 14,77 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Berkel En Rodenrijs (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Novemberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.610. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand December, oplopende tot tot € 1.882. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.746 tot € 1.711,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 85 %, dalende van € 1.728,75 tot € 1.470 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 76 % goedkoper dan het gemiddelde in Berkel En Rodenrijs van zo’n € 1.539. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.872. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 22 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 370.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 23 % duurder dan het gemiddelde (€ 18,5 / m²) in Berkel En Rodenrijs. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 23 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Berkel En Rodenrijs, is het type "" waarvan de prijs € 1.872 bedraagt, zo’n 22 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.539) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Berkel En Rodenrijs
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.539
€ 14,98
206
152.728
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen