Prijs voor huurwoningen in Berkel En Rodenrijs (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Berkel En Rodenrijs, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.484
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,51
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Berkel En Rodenrijs is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,41. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13,09 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 13,25 naar € 13,07 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 108 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 13,16 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 14,2 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Berkel En Rodenrijs (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.661. In Juni kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.563. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.501 tot een gemiddelde van € 1.450 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het minst goedkoop zijn, meer bepaald zo’n 7 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Berkel En Rodenrijs van zo’n € 1.372. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.884. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 37 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 1.463.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 66 % minder duur dan het gemiddelde (€ 5 / m²) in Berkel En Rodenrijs. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 66 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Berkel En Rodenrijs, is het type "" waarvan de prijs € 1.884 bedraagt, zo’n 37 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.372) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Berkel En Rodenrijs
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.372
€ 14,78
230
175.634
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Zuid Holland