Prijs voor huurwoningen in Strijen (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Strijen, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.100,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,42
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Strijen is gedaald in de voorbije maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11. In de volgende maand, Juni, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10,72 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 10,86 naar € 10,4 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 94 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 10,63, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 10 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Strijen (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.169.In de volgende maand, Juni,is er en grote daling te zien tot € 964. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.066,5 tot € 1.069. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 109 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.067,75)en de 2 laatste, September y Oktober (€ 1.167).

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 8 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Strijen, dat zo’n € 1.073 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 8 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Strijen, is het type "" waarvan de prijs € 1.073 bedraagt, zo’n 8 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.167) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Strijen
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.167
€ 10
30
175.634
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Strijen