Prijs voor huurwoningen in Strijen (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Strijen, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.124,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,95
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Strijen is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 11 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 11 naar € 11 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 11 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 10,86 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Strijen (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Januaribedraagt de huurprijs€ 1.109. Deze prijs loopt op in Februari tot € 1.169. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.139 tot € 1.169. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 92 %, dalende van € 1.154 tot € 1.066,5 in Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 12 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Strijen, dat zo’n € 1.081 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Strijen, is het type "" waarvan de prijs € 1.081 bedraagt, zo’n 12 % duurder dan het gemiddelde (€ 964) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Strijen
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 964
€ 10,72
30
160.392
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen