Prijs voor huurwoningen in Monster (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Monster, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.590
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,66
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Monster is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,6. In de volgende maand, Juni, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 14,59 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 14,1 naar € 13,87 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 93 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 13,98, en die van de laatste twee maanden September en Oktober, € 13 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Monster (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de huurprijs€ 1.460. Deze prijs loopt op in Juni tot € 1.632. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.546 tot € 1.557,5. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 107 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.551,75)en de 2 laatste, September y Oktober (€ 1.666,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 54 % goedkoper dan het gemiddelde in Monster van zo’n € 1.471. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.681. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 14 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 681.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 200 % duurder dan het gemiddelde (€ 42 / m²) in Monster. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 200 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Monster, is het type "" waarvan de prijs € 1.681 bedraagt, zo’n 14 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.471) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Monster
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.471
€ 14
96
175.634
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen