Prijs voor huurwoningen in Monster (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Monster, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.590,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,79
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Monster is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,44. In de volgende maand (April) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 14,36 por m². In de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 13,4 naar € 14,1 per m², meer bepaald met zo’n 105 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 13,75 naar een gemiddelde in Juli en Augustus van € 13,87 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Monster (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maartbedraagt € 1.864.In de volgende maand, April,is er en grote daling te zien tot € 1.473. De 2 volgende maanden (Mei, Juni) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 93, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.607,25 tot een gemiddelde van € 1.557,5 tussen Juli en Augustus.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 47 % goedkoper dan het gemiddelde in Monster van zo’n € 1.279. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.685. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 32 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 683.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 238 % duurder dan het gemiddelde (€ 44 / m²) in Monster. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 238 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Monster, is het type "" waarvan de prijs € 1.685 bedraagt, zo’n 32 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.279) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Monster
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.279
€ 13
100
175.688
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen