Prijs voor huurwoningen in Monster (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Monster, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.764,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,78
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Monster is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13. In de volgende maand, December, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 14,22 por m². De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 92 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 13,11, en die van de laatste twee maanden Maart en April, € 12,1 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Monster (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Novemberbedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.458. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand December, oplopende tot tot € 1.900. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 85, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 141 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.553,25 in de laatste 4 maanden en € 2.187 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 73 % goedkoper dan het gemiddelde in Monster van zo’n € 2.514. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.669. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 34 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 675.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 173 % duurder dan het gemiddelde (€ 36 / m²) in Monster. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 173 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Monster, is het type "" waarvan de prijs € 1.669 bedraagt, zo’n 34 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.514) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Monster
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 2.514
€ 13,21
88
152.728
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen