Prijs voor huurwoningen in Ouddorp (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Ouddorp, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.143
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,43
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Ouddorp is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,09. In de volgende maand (April) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 19 por m². In de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 125 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 74 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 18,02, en die van de laatste twee maanden Juli en Augustus, € 13,25 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Ouddorp (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maartbedraagt € 2.792.In de volgende maand, April,is er en grote daling te zien tot € 1.348. In de 2 volgende maanden (Mei, Juni)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 2.070 in de twee eerste maanden tot € 2.831, meer bepaald een prijsstijging van 137 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 2.450,5 tot € 1.528, een daling van 62 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 51 % goedkoper dan het gemiddelde in Ouddorp van zo’n € 1.898. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 941. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 50 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 932.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 68 % minder duur dan het gemiddelde (€ 6 / m²) in Ouddorp. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 68 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Ouddorp, is het type "" waarvan de prijs € 932 bedraagt, zo’n 51 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.898) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Ouddorp
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.898
€ 19
72
175.688
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen