Prijs voor huurwoningen in Hoek Van Holland (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Hoek Van Holland, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.031
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 6,64
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hoek Van Holland is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 0,97. In de volgende maand (Januari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 8,06 por m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 186 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 108 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 6,45 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 7 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hoek Van Holland (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.171. In Januari blijft die prijs hangen rond € 1.128. De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 89 %, dalende van € 1.071,25 tot € 950,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 3 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 34 % goedkoper dan het gemiddelde in Hoek Van Holland van zo’n € 1.078. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 883. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 12 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 883.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 1 / m², het gemiddelde zijnde € 5 / m² in Hoek Van Holland. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 20 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 1 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hoek Van Holland, is het type "" waarvan de prijs € 712 bedraagt, zo’n 34 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.078) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Hoek Van Holland
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.078
€ 5
74
102.168
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen