Prijs voor huurwoningen in Reeuwijk (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Reeuwijk, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.826
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 24,56
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Reeuwijk is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 47,33. In de volgende maand, Januari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 39,5 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 37. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 48 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 29,67, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 14,35 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Reeuwijk (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.250. In Januari blijft die prijs hangen rond € 1.282. In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.266 in de twee eerste maanden tot € 1.895, meer bepaald een prijsstijging van 150 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 147 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.580,5 in de laatste 4 maanden en € 2.317 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 62 % goedkoper dan het gemiddelde in Reeuwijk van zo’n € 2.167. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.015. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 53 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 815.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 281 % duurder dan het gemiddelde (€ 56 / m²) in Reeuwijk. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 281 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Reeuwijk, is het type "" waarvan de prijs € 1.015 bedraagt, zo’n 53 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.167) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Reeuwijk
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 2.167
€ 14,7
70
102.168
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen