Prijs voor huurwoningen in Zuid Holland provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze provincie.

€ 1.510,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 26,22
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuid Holland is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 26,43. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 23,91 por m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 25,17 naar € 28,29 per m², meer bepaald met zo’n 112 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 94 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 26,73, en die van de laatste twee maanden April en Mei, € 25,22 per m².

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Zuid Holland (provincie) is sterk gedaald in de laatste 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand !MES11 bedraagt € 1.766.In de volgende maand, Januari,is er en grote daling te zien tot € 1.359. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.562,5 tot € 1.595. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met zo’n 87 %, dalende van € 1.578,75 tot € 1.374,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid Holland van zo’n € 1.378. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.297. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 42 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.726.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 18,97 / m², het gemiddelde zijnde € 22,51 / m² in Zuid Holland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 27 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 20,68 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 30 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid Holland met een prijs van € 1.378. Het volgende type minder dure woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 1.405. Het duurst type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 89 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Benedenwoning", met een prijs van zo’n € 2.170.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 17,75 / m², gevolgd door "Woning" aan € 19,28 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 30,31 / m² en daarna "Benedenwoning" met een prijs van zo’n € 24 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.378
€ 22,51
102.168
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen