Prijs voor huurwoningen in Zuid Holland provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze provincie.

€ 1.248,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,94
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuid Holland is gedaald in de voorbije maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,77. In de volgende maand, Januari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 17,23 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 54. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 134 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 12,69 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 16,95 per m²).

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Zuid Holland (provincie) is sterk gedaald in de laatste 6 maanden. In Decemberbedraagt de huurprijs€ 1.229, oplopend in Januari tot € 1.306. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de twee voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 50 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 129 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 949,25 in de laatste 4 maanden en € 1.222 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 46 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid Holland van zo’n € 1.208. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.051. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 18 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.374.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 14,13 / m², het gemiddelde zijnde € 17,65 / m² in Zuid Holland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 53 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 19,2 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Vrijstaande Woning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 17 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid Holland met een prijs van € 1.208. Het volgende type minder dure woningen is "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 1.239. Het duurst type woning komt overeen met "Tussenwoning", zo’n 41 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.610.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Vrijstaande Woning", met een gemiddelde prijs van € 11,82 / m², gevolgd door "Tussenwoning" aan € 14,85 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Hoekwoning" met een prijs van € 17,24 / m² en daarna "Appartement" met een prijs van zo’n € 16,59 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.208
€ 17,65
72.422
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen