Prijs voor huurwoningen in Zuid Holland provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze provincie.

€ 1.284,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,11
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zuid Holland is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,77. In de volgende maand, Maart, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 191 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 131 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 12,92 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juni en Juli (€ 16,94 per m²).

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Zuid Holland (provincie) is sterk gedaald in de laatste 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand !MES11 bedraagt € 1.262.In de volgende maand, Maart,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 631 in de twee eerste maanden tot € 1.222, zo’n 194 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 147 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 926,5 in de laatste 4 maanden en € 1.358 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 45 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid Holland van zo’n € 1.412. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.081. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 7 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.327.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 14,42 / m², het gemiddelde zijnde € 16,78 / m² in Zuid Holland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 41 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 20,06 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Appartement" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 13 % goedkoper dan het gemiddelde in Zuid Holland met een prijs van € 1.412. Het volgende type minder dure woningen is "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 1.355. Het duurst type woning komt overeen met "Tussenwoning", zo’n 36 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.765.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 14,04 / m², gevolgd door "Tussenwoning" aan € 15,01 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Vrijstaande Woning" met een prijs van € 18,2 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een prijs van zo’n € 16,79 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.412
€ 16,78
73.610
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen