Prijs voor koopwoningen in Berkel En Rodenrijs (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Berkel En Rodenrijs, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 459.911,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.350,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Berkel En Rodenrijs is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 2.838. In de volgende maand (Juni) valt er een grote prijsverhoging vast te stellen, oplopend tot € 3.356 per m². In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs per m² omhoog gegaan, gaande van zo’n € 3.097 naar € 3.323 per m², meer bepaald met zo’n 107 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omhoog gegaan met zo’n 113 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 3.210 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 3.631 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Berkel En Rodenrijs (stad) zijn omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Mei,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 408.820. In Juni stagneert de prijs rond zo´n € 419.881. Gedurende de 2 volgende maanden (Juli, Augustus) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 414.350,5 in de twee eerste maanden tot € 448.740,5. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 120 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 431.545,5 in de laatste 4 maanden en € 516.643,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 22 % goedkoper dan het gemiddelde in Berkel En Rodenrijs van zo’n € 527.313. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 413.903. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 22 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 411.835.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.072 / m², het gemiddelde zijnde € 3.808 / m² in Berkel En Rodenrijs. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 19 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 3.072 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Berkel En Rodenrijs kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 411.835 is, meer bepaald zo’n 22 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 22 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.072 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.072 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Berkel En Rodenrijs
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 527.313
€ 3.808
748
73.974
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen