Prijs voor koopwoningen in Berkel En Rodenrijs (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Berkel En Rodenrijs, in de provincie Zuid Holland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 496.149,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.747,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Berkel En Rodenrijs is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.680. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.787 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.733,5 naar € 3.713 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 3.723,25 naar een gemiddelde in Maart en April van € 3.795 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Berkel En Rodenrijs (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In November is de koopprijs zo´n€ 476.390. Deze prijs stijgt in December tot € 534.131. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 505.260,5 tot € 491.001. In de 2 voorbije maanden is de prijs bijna niet veranderd vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 498.130,75 tot een gemiddelde van € 492.186,5 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 15 % goedkoper dan het gemiddelde in Berkel En Rodenrijs van zo’n € 478.905. De volgende woningen in deze ranking hebben 1 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 413.489. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 14 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 409.367.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 3.048 / m², het gemiddelde zijnde € 4.140 / m² in Berkel En Rodenrijs. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 25 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 3.048 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Berkel En Rodenrijs kan men vaststellen hoe het type "Eengezinswoning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 409.367 is, meer bepaald zo’n 15 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Eengezinswoning", zo’n 15 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Eengezinswoning met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.048 / m². Het minst dure type woning is "Eengezinswoning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 3.048 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Berkel En Rodenrijs
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 478.905
€ 4.140
572
46.636
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen