Prijs voor huurwoningen in Alblasserdam (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Alblasserdam, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.019,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,42
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Alblasserdam is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 5,64. In de volgende maand (November) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 17,68 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 67. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 151 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,76 per m²), en die van de laatste twee maanden, Februari en Maart (€ 14,76 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Alblasserdam (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs € 955. In November blijft die prijs hangen rond € 985. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 970 tot € 962,5. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 117 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 966,25 in de laatste 4 maanden en € 1.126 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 25 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Alblasserdam, dat zo’n € 831 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 25 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Alblasserdam, is het type "" waarvan de prijs € 831 bedraagt, zo’n 25 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.114) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Alblasserdam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.114
€ 5
62
110.038
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Zuid Holland