Prijs voor huurwoningen in Alblasserdam (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Alblasserdam, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.018,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,49
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Alblasserdam is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,28. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10,76 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 10,52 naar € 10,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 10,51 naar een gemiddelde in November en December van € 10,46 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Alblasserdam (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.128. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Augustus, oplopende tot tot € 1.371. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 76 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.097 tot € 860,5, een daling van 78 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 19 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Alblasserdam, dat zo’n € 869 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 19 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Alblasserdam, is het type "" waarvan de prijs € 869 bedraagt, zo’n 19 % duurder dan het gemiddelde (€ 730) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Alblasserdam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 730
€ 12,92
102
157.352
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen