Prijs voor huurwoningen in Horn (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Horn, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.080,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5,68
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Horn is gedaald in de voorbije maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 6. In de volgende maand (April) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 7 por m². In de 2 volgende maanden (Mei, Juni) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 116 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 43 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 7,03, en die van de laatste twee maanden Juli en Augustus, € 3 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Horn (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Maartbedraagt € 885. In April kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 831. In de 2 volgende maanden (Mei, Juni)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 858 in de twee eerste maanden tot € 1.533, meer bepaald een prijsstijging van 179 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.195,5 tot € 850, een daling van 71 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 223 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Horn, dat zo’n € 2.855 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 223 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Horn, is het type "" waarvan de prijs € 738 bedraagt, zo’n 17 % minder duur dan het gemiddelde (€ 884) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Horn
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 884
€ 5
28
42.920
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Horn