Prijs voor huurwoningen in Echt (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Echt, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 939,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Echt is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,2. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8,33 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 8,77 naar € 9,55 per m², meer bepaald met zo’n 109 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 9,16 naar een gemiddelde in Februari en Maart van € 9,3 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Echt (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Oktoberbedraagt de huurprijs€ 1.036. Deze prijs loopt op in November tot € 1.151. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 78 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 90 %, dalende van € 972 tot € 875 in Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 57 % goedkoper dan het gemiddelde in Echt van zo’n € 910. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 969. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 6 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 393.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 39 % duurder dan het gemiddelde (€ 13 / m²) in Echt. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 39 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Echt, is het type "" waarvan de prijs € 969 bedraagt, zo’n 6 % duurder dan het gemiddelde (€ 910) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Echt
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 910
€ 9,33
212
26.874
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen