Prijs voor huurwoningen in Echt (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Echt, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 922
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,32
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Echt is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,33. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 8,86 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 83. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 137 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 8,31 per m²), en die van de laatste twee maanden, Juli en Augustus (€ 11,35 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Echt (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Maartbedraagt de huurprijs€ 910. Deze prijs loopt op in April tot € 1.000. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 955 tot € 1.000. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 977,5 tot € 811, een daling van 83 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 52 % goedkoper dan het gemiddelde in Echt van zo’n € 845. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 964. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 14 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 407.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 104 % duurder dan het gemiddelde (€ 22 / m²) in Echt. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 104 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Echt, is het type "" waarvan de prijs € 964 bedraagt, zo’n 14 % duurder dan het gemiddelde (€ 845) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Echt
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 845
€ 10,76
140
42.920
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen