Prijs voor huurwoningen in Nederweert (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Nederweert, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.248,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,7
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nederweert is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 0,89. In de volgende maand (Februari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 5,04 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 285 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 204 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 5,72 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 11,69 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Nederweert (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.333. In Februari blijft die prijs hangen rond € 1.292. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.312,5 tot € 1.257,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 91 %, dalende van € 1.285 tot € 1.174,5 in Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 4 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 28 % goedkoper dan het gemiddelde in Nederweert van zo’n € 1.140. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 870. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 0 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 990.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Nederweert, is het type "" waarvan de prijs € 825 bedraagt, zo’n 28 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.140) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Nederweert
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.140
€ 12,58
86
23.258
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen