Prijs voor huurwoningen in Herten (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Herten, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.336
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,32
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Herten is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,35. In de volgende maand, September, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 8,02 por m². In de 2 volgende maanden (Oktober, November) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 128 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 9,35 naar een gemiddelde in December en Januari van € 9,26 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Herten (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Augustus,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.352. In September blijft die prijs hangen rond € 1.395. De 2 volgende maanden (Oktober, November) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 89, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 108 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.300,75)en de 2 laatste, December y Januari (€ 1.406,5).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 49 % goedkoper dan het gemiddelde in Herten van zo’n € 1.472. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 797. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 46 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 755.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Herten, is het type "" waarvan de prijs € 797 bedraagt, zo’n 46 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.472) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Herten
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.472
€ 8,91
72
24.118
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen