Prijs voor huurwoningen in Simpelveld (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Simpelveld, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 807,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,58
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Simpelveld is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 6 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 165 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 203 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 8,62 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 17,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Simpelveld (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 874.In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot € 659. In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 766,5 in de twee eerste maanden tot € 921, meer bepaald een prijsstijging van 120 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 87 %, dalende van € 843,75 tot € 734 in Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het minst goedkoop zijn, meer bepaald zo’n 1 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Simpelveld van zo’n € 320. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 3 met een gemiddelde prijs van € 612. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 206 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 612.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Simpelveld, is het type "" waarvan de prijs € 612 bedraagt, zo’n 91 % duurder dan het gemiddelde (€ 320) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Simpelveld
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 320
€ 15
34
23.258
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen