Prijs voor huurwoningen in Beesel (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Beesel, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.454
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 6,19
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Beesel is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,77. In de volgende maand, Februari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling van zo’n 91 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 4,19 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 4 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Beesel (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 1.298.In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 649 in de twee eerste maanden tot € 919, meer bepaald een prijsstijging van 142 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 171 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 784 in de laatste 4 maanden en € 1.340 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 46 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Beesel, dat zo’n € 727 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 46 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Beesel, is het type "" waarvan de prijs € 727 bedraagt, zo’n 46 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.340) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Beesel
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.340
€ 4
24
23.258
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen