Prijs voor huurwoningen in Swalmen (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Swalmen, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.220
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,48
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Swalmen is gedaald in de voorbije maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,67. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 14,66 por m². De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 14,68 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 14,07 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Swalmen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de huurprijs€ 1.064. Deze prijs loopt op in Februari tot € 1.142. In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.103 in de twee eerste maanden tot € 1.163,5. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 123 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.133,25 in de laatste 4 maanden en € 1.393,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 4 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 34 % goedkoper dan het gemiddelde in Swalmen van zo’n € 1.356. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 3 met een gemiddelde prijs van € 1.064. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 17 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 1.113.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9 / m², het gemiddelde zijnde € 12,7 / m² in Swalmen. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 18 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 12 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Vrijstaande Woning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 41 % goedkoper dan het gemiddelde in Swalmen met een prijs van € 1.356. Het volgende type minder dure woningen is "” met een gemiddelde prijs van € 840. Het minst dure type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 22 %minder duur dan het gemiddelde, gevolgd door "", met een prijs van zo’n € 840.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Vrijstaande Woning", met een gemiddelde prijs van € 5 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 11 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 11 / m² en daarna "Vrijstaande Woning" met een prijs van zo’n € 5 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Swalmen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.356
€ 12,7
100
23.258
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen