Prijs voor huurwoningen in Limburg provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze provincie.

€ 1.006,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 16,51
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Limburg is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 17,17. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 15,77 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijsk veranderd, gaande van zo’n € 16,47 naar € 16,81 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 16,64 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 16,25 per m².

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Limburg (provincie) is gedaald in de laatste 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.093. In Februari blijft die prijs hangen rond € 1.059. De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, met zo’n 86, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 998 tot een gemiddelde van € 1.023 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 34 % goedkoper dan het gemiddelde in Limburg van zo’n € 1.020. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 994. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 30 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.207.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 12,29 / m², het gemiddelde zijnde € 16,86 / m² in Limburg. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 35 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 15,46 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Limburg met een prijs van € 1.020. Het volgende type minder dure woningen is "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 1.042. Het duurst type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 54 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Benedenwoning", met een prijs van zo’n € 1.168.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 12,36 / m², gevolgd door "Bovenwoning" aan € 12,94 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 28,42 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 15,39 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.020
€ 16,86
23.258
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen