Prijs voor huurwoningen in Stein (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Stein, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 863
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4,18
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Stein is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 5,93. In de volgende maand, Februari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 0,18 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 180 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 94 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 4,27, en die van de laatste twee maanden Mei en Juni, € 4 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Stein (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 426.In de volgende maand, Februari,is er en grote daling te zien tot € 238. In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 332 in de twee eerste maanden tot € 1.230,5, meer bepaald een prijsstijging van 371 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 131 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 781,25 in de laatste 4 maanden en € 1.026,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 51 % goedkoper dan het gemiddelde in Stein van zo’n € 914. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 484. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 5 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 484.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Stein, is het type "" waarvan de prijs € 956 bedraagt, zo’n 5 % duurder dan het gemiddelde (€ 914) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Stein
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 914
€ 4
42
23.258
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen