Prijs voor huurwoningen in Urmond (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Urmond, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.458,8
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,8
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Urmond is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Juni bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11. In de volgende maand, Juli, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 6 por m². In de 2 volgende maanden (Augustus, September) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 129 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 51 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 9,75, en die van de laatste twee maanden Oktober en November, € 5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Urmond (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In Junibedraagt de huurprijs€ 1.347. Deze prijs loopt op in Juli tot € 1.438. In de 2 volgende maanden (Augustus, September)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.392,5 in de twee eerste maanden tot € 1.465. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.428,75 tot € 789,5, een daling van 55 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 3 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 54 % goedkoper dan het gemiddelde in Urmond van zo’n € 1.579. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 866. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 26 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 866.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Urmond, is het type "" waarvan de prijs € 725 bedraagt, zo’n 54 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.579) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs november
Gemiddelde prijs per m² november
Aantallen gebruikte woningen in Urmond
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.579
€ 10
42
23.514
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen