Prijs voor huurwoningen in Urmond (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Urmond, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.368,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,89
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Urmond is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,48. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 11,74 naar € 13,5 per m², meer bepaald met zo’n 115 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 106 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 12,62 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 13,43 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Urmond (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.056. In December blijft die prijs hangen rond € 1.083. In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 1.069,5 in de twee eerste maanden tot € 1.815,5, meer bepaald een prijsstijging van 170 %. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.442,5 tot € 1.220, een daling van 85 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 3 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 25 % goedkoper dan het gemiddelde in Urmond van zo’n € 1.006. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 896. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 21 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 896.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9,1 / m², het gemiddelde zijnde € 12,53 / m² in Urmond. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 53 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 9,1 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Urmond, is het type "" waarvan de prijs € 755 bedraagt, zo’n 25 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.006) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Urmond
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.006
€ 12,53
76
31.056
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen