Prijs voor koopwoningen in Simpelveld (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Simpelveld, in de provincie Limburg, zijn fors omlaag gegaan in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een forse prijsvermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 312.869
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 395,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Simpelveld is duchtig afgenomen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² hangt in maand Oktober rond zo’n € 748. In de maand hierna, November, valt er een grote prijsvermindering te zien, gaande tot € 429 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² fors omlaag gegaan vergeleken met de twee eerste maanden, meer exact met zo’n 59. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs fors omlaag gegaan is vergeleken met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 53 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 468,25, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 249,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Simpelveld (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 314.538. In November stagneert de prijs rond zo´n € 298.880. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 306.709 tot € 294.592,5. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 112 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 300.650,75) en de 2 laatste, Februari y Maart (€ 337.305,5).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 3 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 49 % goedkoper dan het gemiddelde in Simpelveld van zo’n € 354.611. De volgende woningen in deze ranking hebben 2 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 181.441. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 48 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 181.441.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het prijzigste met een kost van zo’n € 1.474 / m², het gemiddelde zijnde € 241 / m² in Simpelveld. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 551 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een kost van zo’n € 1.562 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Simpelveld kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 180.714 is, meer bepaald zo’n 49 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 49 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het minst betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.562 / m². Het kostelijkere type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.562 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Simpelveld
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 354.611
€ 241
214
25.200
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen