Prijs voor huurwoningen in Ospel (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Ospel, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 973
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5,76
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Ospel is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,45. In de volgende maand, Juni, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 5 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 49. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 122 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 5,38 per m²), en die van de laatste twee maanden, September en Oktober (€ 6,54 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Ospel (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 1.015.In de volgende maand, Juni,is er en grote daling te zien tot € 795. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs gestegen van gemiddeld € 905 in de twee eerste maanden tot € 969. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 112 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 937)en de 2 laatste, September y Oktober (€ 1.045).

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 12 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Ospel, dat zo’n € 923 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Ospel, is het type "" waarvan de prijs € 923 bedraagt, zo’n 12 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.045) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Ospel
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.045
€ 6,54
42
41.236
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen