Prijs voor huurwoningen in Ospel (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Ospel, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 863,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 5,74
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Ospel is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 2. In de volgende maand (Maart) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 7 por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 205 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 51 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 6,87, en die van de laatste twee maanden Juni en Juli, € 3,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Ospel (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Februari,bedraagt de gemiddelde prijs € 891. In Maart blijft die prijs hangen rond € 874. In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs gestegen van gemiddeld € 882,5 in de twee eerste maanden tot € 982,5. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 932,5 tot € 726,5, een daling van 78 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 41 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Ospel, dat zo’n € 926 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 41 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Ospel, is het type "" waarvan de prijs € 926 bedraagt, zo’n 41 % duurder dan het gemiddelde (€ 658) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Ospel
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 658
€ 2
24
41.922
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen