Prijs voor huurwoningen in Heel (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Heel, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.043,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,98
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Heel is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In Augustus bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,98. In de volgende maand, September, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 10,51 por m². In de 2 volgende maanden (Oktober, November) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 10,74 naar € 11,43 per m², meer bepaald met zo’n 106 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 11,09 naar een gemiddelde in December en Januari van € 10,76 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Heel (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, Augustus,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.054. In September blijft die prijs hangen rond € 1.038. In de 2 volgende maanden (Oktober, November)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.046 in de twee eerste maanden tot € 1.142. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 86 %, dalende van € 1.094 tot € 941,5 in December en Januari.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 0 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Heel, dat zo’n € 863 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 0 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Heel, is het type "" waarvan de prijs € 863 bedraagt, zo’n 0 % duurder dan het gemiddelde (€ 865) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs januari
Gemiddelde prijs per m² januari
Aantallen gebruikte woningen in Heel
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 865
€ 9,2
138
28.606
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen