Prijs voor koopwoningen in Heel (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Heel, in de provincie Limburg, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 280.601,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 1.716,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Heel is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Oktober zo’n € 1.678. In de volgende maand, November, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 1.847 per m². De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling van zo’n 92 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 1.692,75 naar een gemiddelde in Februari en Maart van € 1.763 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Heel (stad) zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije bestudeerde maanden . In de eerste maand, Oktober,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 283.619. In November stagneert de prijs rond zo´n € 270.818. Gedurende de 2 volgende maanden (December, Januari) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 92, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 116 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 266.729,75 in de laatste 4 maanden en € 308.344 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de laagste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 12 % goedkoper dan het gemiddelde van de woningen in Heel, aan zo´n € 276.950. De woningen met de minst dure koopprijzen, kijkend naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 12 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 1 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 1.954 / m²) in Heel. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 1 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Heel kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 276.950 is, meer bepaald zo’n 12 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 12 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.954 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 1.954 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Heel
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 314.875
€ 1.965
182
34.442
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen