Prijs voor huurwoningen in Gulpen (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Gulpen, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.278,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 128,23
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gulpen is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,67. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 12,15 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 1369 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 240 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 87,46 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 209,76 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Gulpen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Novemberbedraagt de huurprijs€ 894. Deze prijs loopt op in December tot € 955. In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 924,5 in de twee eerste maanden tot € 1.407, meer bepaald een prijsstijging van 152 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 129 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.165,75 in de laatste 4 maanden en € 1.503 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 43 % goedkoper dan het gemiddelde in Gulpen van zo’n € 1.463. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 912. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 38 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 829.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Gulpen, is het type "" waarvan de prijs € 912 bedraagt, zo’n 38 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.463) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Gulpen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.463
€ 209,42
96
31.056
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen