Prijs voor huurwoningen in Gulpen (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Gulpen, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 906
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,91
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gulpen is gedaald in de voorbije maanden. In Februari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8,89. In de volgende maand, Maart, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (April, Mei) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 270 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 8,23 naar een gemiddelde in Juni en Juli van € 8,31 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Gulpen (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Februaribedraagt € 970.In de volgende maand, Maart,is er en grote daling te zien tot . In de 2 volgende maanden (April, Mei)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 485 in de twee eerste maanden tot € 912,5, meer bepaald een prijsstijging van 188 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 124 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 698,75 in de laatste 4 maanden en € 867,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juli.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 19 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Gulpen, dat zo’n € 933 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 19 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 34 % minder duur dan het gemiddelde (€ 5 / m²) in Gulpen. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 34 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Eengezinswoning" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 19 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Gulpen met een prijs van € 783. Het volgende type duurdere woningen is "Vrijstaande Woning” met een gemiddelde prijs van € 934. Het duurste type woning komt overeen met "Landhuis", zo’n 29 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Vrijstaande Woning", met een prijs van zo’n € 934.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Landhuis", met een gemiddelde prijs van € 3 / m², gevolgd door "Eengezinswoning" aan € 5 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Vrijstaande Woning" met een prijs van € 7 / m² en daarna "Eengezinswoning" met een prijs van zo’n € 5 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juli
Gemiddelde prijs per m² juli
Aantallen gebruikte woningen in Gulpen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 783
€ 7,63
74
18.170
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen