Prijs voor huurwoningen in Gulpen (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Gulpen, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 883,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,05
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gulpen is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,12. In de volgende maand, Februari, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 11,13 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 10,62 naar € 11,3 per m², meer bepaald met zo’n 106 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 10,96 naar een gemiddelde in Mei en Juni van € 11,23 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Gulpen (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 847. In Februari blijft die prijs hangen rond € 874. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 860,5 tot € 886. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 873,25 tot een gemiddelde van € 905 tussen Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Gulpen van zo’n € 1.097. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 922. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 16 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 839.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 34 % minder duur dan het gemiddelde (€ 7 / m²) in Gulpen. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 34 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Gulpen, is het type "" waarvan de prijs € 922 bedraagt, zo’n 16 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.097) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Gulpen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.097
€ 10,68
158
35.416
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen