Prijs voor huurwoningen in Gulpen (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Gulpen, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 941,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,82
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gulpen is gedaald in de voorbije maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,78. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10,68 por m². De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling van zo’n 93 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 10,85 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 10,75 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Gulpen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Meibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 713. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Juni, oplopende tot tot € 1.097. In de 2 volgende maanden (Juli, Augustus)is de prijs gestegen van gemiddeld € 905 in de twee eerste maanden tot € 992,5. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 948,75 tot een gemiddelde van € 927,5 tussen September en Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 12 % goedkoper dan het gemiddelde in Gulpen van zo’n € 950. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 918. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 3 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 835.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 74 % minder duur dan het gemiddelde (€ 3 / m²) in Gulpen. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 74 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Gulpen, is het type "" waarvan de prijs € 918 bedraagt, zo’n 3 % minder duur dan het gemiddelde (€ 950) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Gulpen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 950
€ 11,5
146
41.236
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen