Prijs voor huurwoningen in Gulpen (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Gulpen, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.019,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,95
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gulpen is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n . In de volgende maand (Januari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 12,45 por m². In de 2 volgende maanden (Februari, Maart) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 201 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 119 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,36 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 11,15 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Gulpen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Decemberbedraagt de gemiddelde huurprijs. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Januari, oplopende tot tot € 1.108. In de 2 volgende maanden (Februari, Maart)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 554 in de twee eerste maanden tot € 1.038,5, meer bepaald een prijsstijging van 187 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 120 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 796,25 in de laatste 4 maanden en € 956,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 20 % goedkoper dan het gemiddelde in Gulpen van zo’n € 983. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 3 met een gemiddelde prijs van € 847. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 4 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 878.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 41 % minder duur dan het gemiddelde (€ 7 / m²) in Gulpen. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 41 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Gulpen, is het type "" waarvan de prijs € 878 bedraagt, zo’n 11 % minder duur dan het gemiddelde (€ 983) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Gulpen
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 983
€ 11,81
54
24.382
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Limburg