Prijs voor huurwoningen in Elsloo (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Elsloo, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 977,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,86
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Elsloo is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand, Augustus, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 7 por m². In de 2 volgende maanden (September, Oktober) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 180 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 9,8 naar een gemiddelde in November en December van € 10 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Elsloo (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Juli,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.041. In Augustus blijft die prijs hangen rond € 994. In de 2 volgende maanden (September, Oktober)is de prijs gestegen van gemiddeld € 1.017,5 in de twee eerste maanden tot € 1.085,5. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.051,5 tot € 829, een daling van 79 %.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 65 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Elsloo, dat zo’n € 1.023 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 65 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Elsloo, is het type "" waarvan de prijs € 1.023 bedraagt, zo’n 65 % duurder dan het gemiddelde (€ 620) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Elsloo
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 620
€ 9
52
27.564
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen