Prijs voor huurwoningen in Elsloo (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Elsloo, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 989,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,1
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Elsloo is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 6. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 6 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 180 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 126 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 8,39 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 10,53 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Elsloo (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, Januari,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.039. In Februari blijft die prijs hangen rond € 993. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.016 tot € 1.059,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 86 %, dalende van € 1.037,75 tot € 892,5 in Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 63 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Elsloo, dat zo’n € 1.011 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 63 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Elsloo, is het type "" waarvan de prijs € 1.011 bedraagt, zo’n 63 % duurder dan het gemiddelde (€ 619) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Elsloo
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 619
€ 8
46
35.416
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen