Prijs voor koopwoningen in Echt (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Echt, in de provincie Limburg, zijn lichtelijk omlaag gegaan in de laatste maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsermindering van de koopprijzen in deze buurt.

€ 424.140,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 253,33
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Echt is omlaag gegaan in de voorbije maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 282. In de volgende maand, Februari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 269 per m². De 2 volgende maanden (Maart, April) kenmerken zich door een daling van zo’n 90 in de gemiddelde koopprijs per m² vergeleken met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde vn de 4 laatste maanden, meer bepaald met zo’n 90 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 261,75, en die van de laatste twee maanden Mei en Juni, € 236,5 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Echt (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januari is € 477.094. In Februari kunnen we een lichte daling zien tot € 416.156. Gedurende de 2 volgende maanden (Maart, April) daalt de gemiddelde prijs, meer specifiek met zo´n 86, vergeleken met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is omhoog gegaan met zo´n 106 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 416.155) en de 2 laatste, Mei y Juni (€ 440.111).

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 47 % goedkoper dan het gemiddelde in Echt van zo’n € 458.111. De volgende woningen in deze ranking hebben 3 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 244.521. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 46 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 245.750.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 1.888 / m², het gemiddelde zijnde € 230 / m² in Echt. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 741 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 1.908 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bouwgrond" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 47 % goedkoper dan het gemiddelde in Echt met een prijs van € 458.111. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 243.298. Het voordeligste type woning komt overeen met "Appartement", zo’n 47 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door "Bouwgrond", aan zo’n € 242.081.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het minst voordelige type het type "Bouwgrond", met een gemiddelde prijs van € 1.878 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 1.888 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 1.888 / m² en daarna "Bouwgrond" met een kostprijs van zo’n € 1.878 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Echt
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 458.111
€ 230
154
10.162
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen