Prijs voor huurwoningen in Dirksland (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Dirksland, in de provincie Zuid Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.245,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,38
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Dirksland is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 19,13. In de volgende maand, Februari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 15,41 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 0. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 156 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 8,64 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 13,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Dirksland (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de huurprijs€ 1.234. Deze prijs loopt op in Februari tot € 1.350. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 0 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 186 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 646 in de laatste 4 maanden en € 1.199 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 33 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Dirksland, dat zo’n € 864 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 33 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Dirksland, is het type "" waarvan de prijs € 864 bedraagt, zo’n 33 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.285) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Dirksland
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.285
€ 14
46
99.668
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen