Prijs voor huurwoningen in Bleiswijk (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Bleiswijk, in de provincie Zuid Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 2.406,83
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 11,91
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Bleiswijk is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,21. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11,51 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 11,86 naar € 12,02 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 11,94 naar een gemiddelde in Maart en April van € 11,85 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Bleiswijk (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 2.698. In December kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 2.455. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 2.576,5 tot € 2.452,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 87 %, dalende van € 2.514,5 tot € 2.191,5 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 9 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Bleiswijk, dat zo’n € 1.898 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 9 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Bleiswijk, is het type "" waarvan de prijs € 1.898 bedraagt, zo’n 9 % minder duur dan het gemiddelde (€ 2.086) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Bleiswijk
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 2.086
€ 11,65
110
146.464
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen