Prijs voor huurwoningen in Berg (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Berg, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.125,6
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,05
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Berg is gedaald in de voorbije maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 10,94. In de volgende maand (November) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 15,89 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 84. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 44 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 12,34, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 5,45 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Berg (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 1.040. In November kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 895. In de 2 volgende maanden (December, Januari)is de prijs gestegen van gemiddeld € 967,5 in de twee eerste maanden tot € 1.108. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.037,75 tot € 738,5, een daling van 71 %.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Berg
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
Geen data
Geen data
66
25.794
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen