Prijs voor koopwoningen in Berg (Limburg)

De koopprijzen van woningen in Berg, in de provincie Limburg, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 447.979,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 2.377,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Berg is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde koopprijs per m² bedraagt in Juli zo’n € 2.289. In de volgende maand, Augustus, valt er een stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 2.421 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 2.355 naar € 2.381,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 2.368,25 naar een gemiddelde in November en December van € 2.396 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Berg (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde koopprijs€ 375.975. Er is echter een grote prijsverhoging in maand Augustus, stijgend tot € 483.891. Gedurende de 2 volgende maanden (September, Oktober) is de prijs duchtig omhoog gegaan, van een gemiddelde van € 429.933 in de twee eerste maanden tot € 528.450, meer bepaald een prijstoename van 123 %. In de 2 laatste maanden is de prijs fors omlaag gegaan vergeleken met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 479.191,5 tot € 385.554,5, een daling van 80 %.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men afleiden hoe de woning met de hoogste koopprijs diegene is met 1 kamer, met name zo’n 58 % kostelijker dan het gemiddelde van de woningen in Berg, aan zo’n € 621.980. De woningen met de prijzigste koopprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 58 % prijziger dan het gemiddelde voordien beschreven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 10 % goedkoper dan het gemiddelde (€ 2.218 / m²) in Berg. De minst dure woningen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 10 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Bedrijfspand" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 37 % goedkoper dan het gemiddelde in Berg met een prijs van € 394.692. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Vrijstaande Woning” met een gemiddelde prijs van € 621.980. Het prijzigste type woning komt overeen met "Vrijstaande Woning", zo’n 58 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Bedrijfspand", aan zo’n € 247.753.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Bedrijfspand", met een gemiddelde prijs van € 2.136 / m², gevolgd door "Vrijstaande Woning" aan € 2.218 / m². Het minst prijzige type woning op basis van m² is "Vrijstaande Woning" met een prijs van € 2.218 / m² en daarna "Bedrijfspand" met een kostprijs van zo’n € 2.136 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Berg
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 394.692
€ 2.464
106
24.116
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen