Prijs voor huurwoningen in Rotterdam (Zuid Holland)

De huurprijzen van woningen in Rotterdam, in de provincie Zuid Holland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.185,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 19,28
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Rotterdam is gestegen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 18,35. In de volgende maand, November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 18,03 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 18,19 naar € 19,56 per m², meer bepaald met zo’n 108 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gestegen met zo’n 106 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden (€ 18,88 per m²), en die van de laatste twee maanden, Februari en Maart (€ 20,09 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Rotterdam (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 1.279. In November kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.207. De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 90, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.183 tot een gemiddelde van € 1.189,5 tussen Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Rotterdam van zo’n € 1.257. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.282. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 18 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 1.418.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 15,8 / m², het gemiddelde zijnde € 20,7 / m² in Rotterdam. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 23 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 20,95 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Studio" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 32 % goedkoper dan het gemiddelde in Rotterdam met een prijs van € 1.257. Het volgende type minder dure woningen is "Benedenwoning” met een gemiddelde prijs van € 1.047. Het duurste type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 21 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Bovenwoning", met een prijs van zo’n € 1.290.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 15,26 / m², gevolgd door "Benedenwoning" aan € 16,4 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 27,11 / m² en daarna "Bovenwoning" met een prijs van zo’n € 18,67 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Rotterdam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 1.257
€ 20,7
57.100
151.944
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen