Prijs voor koopwoningen in Rotterdam (Zuid Holland)

De koopprijzen van woningen in Rotterdam, in de provincie Zuid Holland, zijn fors omhoog gegaan in de voorbije maanden. Er valt een grote prijstoename te zien van de koopprijzen in deze buurt.

€ 414.002,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 3.771,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Rotterdam is duchtig omhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 3.337. In de volgende maand, December, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 3.395 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 3.366 naar € 3.494,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs fors omhoog gegaan, zo’n 130 % vergeleken met het gemiddelde van de 4 laatste maanden. Dit wordt gehaald uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 3.430,25 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 4.453 per m²).

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Rotterdam (stad) zijn fors onhoog gegaan in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs zo´n € 333.219. In December stagneert de prijs rond zo´n € 340.324. Gedurende de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs omhoog gegaan van gemiddeld € 336.771,5 in de twee eerste maanden tot € 365.596,5. De gemiddelde prijs is fors omhoog gegaan (zo´n 154 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 351.184 in de laatste 4 maanden en € 539.640 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 2 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 33 % goedkoper dan het gemiddelde in Rotterdam van zo’n € 401.528. De volgende woningen in deze ranking hebben 3 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 338.703. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 389 % kostelijker dan het gemiddelde, en de hierna kostelijkere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 445.853.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het prijzigste met een kost van zo’n € 4.075 / m², het gemiddelde zijnde € 4.047 / m² in Rotterdam. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 40 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 4.599 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs per type maakt duidelijk hoe het type"Benedenwoning" het voordeligste is, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in Rotterdam met een prijs van € 401.528. De hierna voordeligere woningen zijn van het type "Bovenwoning” met een gemiddelde prijs van € 326.200. Het prijzigste type woning komt overeen met "Penthouse", zo’n 208 % kostelijker dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", aan zo’n € 436.652.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², dan is het voordeligste type het type "Tussenwoning", met een gemiddelde prijs van € 3.174 / m², gevolgd door "Bovenwoning" aan € 3.447 / m². Het prijzigste type woning op basis van m² is "Penthouse" met een prijs van € 5.966 / m² en daarna "Appartement" met een kostprijs van zo’n € 4.397 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Rotterdam
Aantallen gebruikte woningen in Zuid Holland
€ 401.528
€ 4.047
6.684
46.636
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen