Prijs voor huurwoningen in Oostzaan (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Oostzaan, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 3.300,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,86
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Oostzaan is gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 116 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 14,05 naar een gemiddelde in Maart en April van € 13,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Oostzaan (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 4.288.In de volgende maand, December,is er en grote daling te zien tot € 2.747. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 66 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 138 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 2.927 in de laatste 4 maanden en € 4.047 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 85 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Oostzaan, dat zo’n € 466 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 85 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Oostzaan, is het type "" waarvan de prijs € 466 bedraagt, zo’n 85 % minder duur dan het gemiddelde (€ 3.121) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Oostzaan
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 3.121
€ 14
44
76.024
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen