Prijs voor huurwoningen in Duivendrecht (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Duivendrecht, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.528,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 38,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Duivendrecht is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 23,95. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 23,34 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 268 %. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 63 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 43,51, en die van de laatste twee maanden Maart en April, € 27,5 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Duivendrecht (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 2.110.In de volgende maand, December,is er en grote daling te zien tot € 1.506. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 90, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.715,25 tot € 1.155, een daling van 67 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 26 % goedkoper dan het gemiddelde in Duivendrecht van zo’n € 835. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.164. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 423 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 2.238.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 8 / m², het gemiddelde zijnde € 31,73 / m² in Duivendrecht. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 5 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 32 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"" het minst goedkope is, meer bepaald zo’n 64 % minder goedkoop dan het gemiddelde in Duivendrecht met een prijs van € 835. Het volgende type duurdere woningen is "Appartement” met een gemiddelde prijs van € 2.928. Het duurste type woning komt overeen met "Woning", zo’n 328 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Appartement", met een prijs van zo’n € 2.928.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Woning", met een gemiddelde prijs van € 8 / m², gevolgd door "Appartement" aan € 10 / m². Het minst dure type woning op basis van m² is "Appartement" met een prijs van € 10 / m² en daarna "Woning" met een prijs van zo’n € 8 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Duivendrecht
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 835
€ 31,73
162
105.534
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Noord Holland