Prijs voor huurwoningen in Zwaag (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Zwaag, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.490,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,46
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zwaag is gedaald in de voorbije maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 14,36. In de volgende maand, Augustus, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10,89 por m². In de 2 volgende maanden (September, Oktober) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 117 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 13,67 naar een gemiddelde in November en December van € 13,04 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zwaag (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 1.213. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Augustus, oplopende tot tot € 1.863. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.538 tot € 1.539,5. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 91 %, dalende van € 1.538,75 tot € 1.394 in November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 35 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Zwaag, dat zo’n € 1.029 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 35 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zwaag, is het type "" waarvan de prijs € 1.029 bedraagt, zo’n 35 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.571) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Zwaag
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.571
€ 14,94
108
140.488
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen