Prijs voor huurwoningen in Nederhorst Den Berg (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Nederhorst Den Berg, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.414,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 132,76
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nederhorst Den Berg is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 213,1. In de volgende maand, December, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 9,45 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 4. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 372 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 58 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 215,9 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Nederhorst Den Berg (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In Novemberbedraagt de huurprijs€ 1.139. Deze prijs loopt op in December tot € 1.295. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 53 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 179 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 932,25 in de laatste 4 maanden en € 1.671,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 14 % goedkoper dan het gemiddelde in Nederhorst Den Berg van zo’n € 1.394. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.563. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 62 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 1.563.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het goedkoopst met een prijs van zo’n € 7 / m², het gemiddelde zijnde € 243,8 / m² in Nederhorst Den Berg. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 97 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 7 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Nederhorst Den Berg, is het type "" waarvan de prijs € 2.262 bedraagt, zo’n 62 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.394) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Nederhorst Den Berg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.394
€ 243,8
44
105.534
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen