Prijs voor huurwoningen in Nederhorst Den Berg (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Nederhorst Den Berg, in de provincie Noord Holland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.714
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 23,77
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nederhorst Den Berg is gedaald in de voorbije maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 26,77. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 25,3 por m². De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling van zo’n 92 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 voorbije maanden kan men zien hoe de prijs sterk gedaald is in vergelijking met de laatste vier maanden, meer bepaald met zo’n 85 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 25,03, en die van de laatste twee maanden Maart en April, € 21,25 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Nederhorst Den Berg (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.717. In December blijft die prijs hangen rond € 1.730. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.723,5 tot € 1.745. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 1.734,25 tot een gemiddelde van € 1.673,5 tussen Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 58 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Nederhorst Den Berg, dat zo’n € 2.388 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 58 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Nederhorst Den Berg, is het type "" waarvan de prijs € 2.388 bedraagt, zo’n 58 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.515) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Nederhorst Den Berg
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.515
€ 20,51
124
123.140
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen