Prijs voor huurwoningen in Zaandijk (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Zaandijk, in de provincie Noord Holland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.514,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,32
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Zaandijk is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,15. In de volgende maand, December, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11,77 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² gestegen, gaande van zo’n € 13,46 naar € 14,5 per m², meer bepaald met zo’n 108 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 129 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 13,98 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 18 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Zaandijk (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 1.644. In December blijft die prijs hangen rond € 1.644. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 76 %. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 114 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 1.446)en de 2 laatste, Maart y April (€ 1.652).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 23 % goedkoper dan het gemiddelde in Zaandijk van zo’n € 1.648. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 3 met een gemiddelde prijs van € 1.432. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 13 % minder duur dan het gemiddelde, en de hierna minder dure woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 1.265.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Zaandijk, is het type "" waarvan de prijs € 1.432 bedraagt, zo’n 13 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.648) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Zaandijk
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 1.648
€ 15
48
105.534
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen