Prijs voor huurwoningen in Venhuizen (Noord Holland)

De huurprijzen van woningen in Venhuizen, in de provincie Noord Holland, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.138,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 17,11
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Venhuizen is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 22. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 22 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 56. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 17,14 naar een gemiddelde in Maart en April van € 17,07 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Venhuizen (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 994. In December blijft die prijs hangen rond € 994. In de 2 volgende maanden (Januari, Februari)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van € 994 in de twee eerste maanden tot € 1.350, meer bepaald een prijsstijging van 136 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 91 %, dalende van € 1.172 tot € 1.071,5 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 6 % goedkoper dan het gemiddelde in Venhuizen van zo’n € 993. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 939. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 24 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 939.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Venhuizen, is het type "" waarvan de prijs € 1.236 bedraagt, zo’n 24 % duurder dan het gemiddelde (€ 993) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Venhuizen
Aantallen gebruikte woningen in Noord Holland
€ 993
€ 21
36
105.534
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen