Prijs voor huurwoningen in Lottum (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Lottum, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 779
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,94
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Lottum is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Mei bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 8. In de volgende maand (Juni) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 12 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 10 naar € 10 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 10 naar een gemiddelde in September en Oktober van € 9,81 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Lottum (stad) zijn nauwelijks veranderd in de voorbije bestudeerde maanden. De gemiddelde prijs in de maand Meibedraagt € 786.In de volgende maand, Juni,is er en grote daling te zien tot € 647. De 2 volgende maanden (Juli, Augustus) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 90, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 143 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 680,75 in de laatste 4 maanden en € 975,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Oktober.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 32 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Lottum, dat zo’n € 629 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 32 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Lottum, is het type "" waarvan de prijs € 629 bedraagt, zo’n 32 % minder duur dan het gemiddelde (€ 923) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs oktober
Gemiddelde prijs per m² oktober
Aantallen gebruikte woningen in Lottum
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 923
€ 11,62
22
41.236
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen