Prijs voor huurwoningen in Landgraaf (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Landgraaf, in de provincie Limburg, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 921,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 9,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Landgraaf is gedaald in de voorbije maanden. In Maart bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,65. In de volgende maand, April, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 9,66 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 9,65 naar € 9,58 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 86 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 9,62, en die van de laatste twee maanden Juli en Augustus, € 8,29 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Landgraaf (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Maartbedraagt de huurprijs€ 847. Deze prijs loopt op in April tot € 949. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 898 tot € 871. De gemiddelde prijs is gestegen met zo´n 113 % in de laatste 2 maanden, berekend op basis van het gemiddelde van de 4 eerste maanden (€ 884,5)en de 2 laatste, Juli y Augustus (€ 996).

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 16 % goedkoper dan het gemiddelde in Landgraaf van zo’n € 1.015. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 1.313. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 29 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 849.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 2 % duurder dan het gemiddelde (€ 8,31 / m²) in Landgraaf. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 2 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Landgraaf, is het type "" waarvan de prijs € 849 bedraagt, zo’n 16 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.015) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs augustus
Gemiddelde prijs per m² augustus
Aantallen gebruikte woningen in Landgraaf
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.015
€ 8,18
358
42.920
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen