Prijs voor huurwoningen in Landgraaf (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Landgraaf, in de provincie Limburg, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.115
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 12,04
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Landgraaf is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,53. In de volgende maand, Januari, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 10,48 por m². De 2 volgende maanden (Februari, Maart) kenmerken zich door een daling van zo’n 89 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 132 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 10,86 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 14,39 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Landgraaf (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Decemberbedraagt € 1.053. In Januari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 987. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 1.020 tot € 1.002,5. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 131 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 1.011,25 in de laatste 4 maanden en € 1.322,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 3 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 36 % goedkoper dan het gemiddelde in Landgraaf van zo’n € 1.375. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 963. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 2 kamers hebben, zo´n 40 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 4 kamers, met een prijs van zo´n € 1.067.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 1 / m², het gemiddelde zijnde € 15,62 / m² in Landgraaf. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 72 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 7,39 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Woning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 33 % goedkoper dan het gemiddelde in Landgraaf met een prijs van € 1.375. Het volgende type minder dure woningen is "” met een gemiddelde prijs van € 989. Het minst dure type woning komt overeen met "", zo’n 28 %minder duur dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 924.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², is het meest betaalbare type het type "Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2 / m². Het minst dure type woning is "Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2 / m², zijnde het type woning voor een buurt met minder economische middelen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Landgraaf
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 1.375
€ 15,62
260
24.382
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen