Prijs voor huurwoningen in Ewijk (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Ewijk, in de provincie Gelderland, zijn lichtjes gestegen in de voorbije maanden. Er valt een algemene prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 987,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,5
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Ewijk is gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 7. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 6 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² nauwelijks veranderd, gaande van zo’n € 6,5 naar € 6,5 per m². In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 146 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 6,5 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 9,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Ewijk (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 1.111. In December kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 982. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 93, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 94 %, dalende van € 1.008 tot € 946 in Maart en April.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de hogere huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 7 % duurder dan het gemiddelde van de woningen in Ewijk, dat zo’n € 959 bedraagt. De woningen met de duurste huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 7 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Ewijk, is het type "" waarvan de prijs € 959 bedraagt, zo’n 7 % duurder dan het gemiddelde (€ 893) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Ewijk
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 893
€ 8
34
44.412
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen