Prijs voor huurwoningen in Lunteren (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Lunteren, in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze buurt.

€ 991
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 14,2
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Lunteren is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 13,65. In de volgende maand, December, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 11,04 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 129 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 14,15 naar een gemiddelde in Maart en April van € 14,29 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Lunteren (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In de eerste maand, November,bedraagt de gemiddelde prijs € 852. In December blijft die prijs hangen rond € 872. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 95, in vergelijking met de 2 eerste maanden. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 154 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 839,5 in de laatste 4 maanden en € 1.294 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y April.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Lunteren van zo’n € 1.071. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 943. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 3 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 987.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Lunteren, is het type "" waarvan de prijs € 1.101 bedraagt, zo’n 3 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.071) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Lunteren
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.071
€ 14,58
72
23.974
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen