Prijs voor huurwoningen in Scherpenzeel (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Scherpenzeel, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.236,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 7,42
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Scherpenzeel is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 1,51. In de volgende maand valt er een daling te zien in deze prijs, gaande tot € 1,29 por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 896 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 119 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 6,97 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 8,33 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Scherpenzeel (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Januaribedraagt € 1.623. In Februari kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.479. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 62 %. In de 2 laatste maanden is de prijs gedaald in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, meer exact met 95 %, dalende van € 1.258 tot € 1.194 in Mei en Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 4 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 21 % goedkoper dan het gemiddelde in Scherpenzeel van zo’n € 1.194. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.119. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 23 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 1.438.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer het goedkoopst met een prijs van zo’n € 7 / m², het gemiddelde zijnde € 8,33 / m² in Scherpenzeel. De woningen met de minst dure prijzen zijn die met 2 kamers, zo´n 4 % goedkoper dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 1 kamer, met een prijs van zo’n € 7 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Scherpenzeel, is het type "" waarvan de prijs € 944 bedraagt, zo’n 21 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.194) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Scherpenzeel
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.194
€ 8,33
50
23.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen