Prijs voor huurwoningen in Gelderland provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Gelderland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze provincie.

€ 869,5
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 15,17
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gelderland is gedaald in de voorbije maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 16,22. In November, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 15,64 por m². De 2 volgende maanden (December, Januari) kenmerken zich door een daling van zo’n 94 in de gemiddelde huurprijs per m² in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de voorbije 2 maanden is de prijs per m² gedaald in vergelijking met het gemiddelde vn de 4 laaatste maanden, meer bepaald met zo’n 94 %, afgeleid uit de vergelijking tussen de prijs van de eerste vier maanden,€ 15,48, en die van de laatste twee maanden Februari en Maart, € 14,54 per m².

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Gelderland (provincie) is gedaald in de laatste 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktober bedraagt € 926. In November kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 835. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 880,5 tot € 873. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 876,75 tot een gemiddelde van € 855 tussen Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 29 % goedkoper dan het gemiddelde in Gelderland van zo’n € 881. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 868. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 22 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 978.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 10,87 / m², het gemiddelde zijnde € 14,99 / m² in Gelderland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 33 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 15,51 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Hoekwoning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Gelderland met een prijs van € 881. Het volgende type minder dure woningen is "Studio” met een gemiddelde prijs van € 674. Het duurst type woning komt overeen met "Eengezinswoning", zo’n 28 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 1.034.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Eengezinswoning", met een gemiddelde prijs van € 10,88 / m², gevolgd door "Woning" aan € 12,74 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Studio" met een prijs van € 22,58 / m² en daarna "Bovenwoning" met een prijs van zo’n € 15 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 881
€ 14,99
26.544
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen