Prijs voor huurwoningen in Gelderland provincie

De huurprijzen van woningen in de provincie Gelderland, zijn nauwelijks veranderd in de voorbije maanden. Er valt een stagnatie te zien in de huurprijzen in deze provincie.

€ 789,4
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,05
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Gelderland is nauwelijks veranderd in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,16. In de volgende maand (Januari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 13,78 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 50. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 150 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 9,33 per m²), en die van de laatste twee maanden, April en Mei (€ 13,98 per m²).

Gemiddelde prijs

De gemiddelde prijs in Gelderland (provincie) is sterk gedaald in de laatste 6 maanden. In de eerste maand, December,bedraagt de gemiddelde prijs € 767. In Januari blijft die prijs hangen rond € 770. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de twee voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 51 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 140 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 581 in de laatste 4 maanden en € 811,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 38 % goedkoper dan het gemiddelde in Gelderland van zo’n € 818. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 727. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 4 kamers hebben, zo´n 27 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 3 kamers, met een prijs van zo´n € 919.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het goedkoopste met een prijs van zo’n € 9,72 / m², het gemiddelde zijnde € 13,76 / m² in Gelderland. De woningen met de gemiddeld hoogste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 48 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 14,84 / m².

Prijs per type woning

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs per type toont aan hoe het type"Tussenwoning" het goedkoopste is, meer bepaald zo’n 24 % goedkoper dan het gemiddelde in Gelderland met een prijs van € 818. Het volgende type minder dure woningen is "Eengezinswoning” met een gemiddelde prijs van € 704. Het duurst type woning komt overeen met "Recreatiewoning", zo’n 38 % duurder dan het gemiddelde, gevolgd door "Woning", met een prijs van zo’n € 935.

Als er wordt gesproken over de gemiddelde prijs per m², dan is het goedkoopste type het type "Recreatiewoning", met een gemiddelde prijs van € 9,48 / m², gevolgd door "Woning" aan € 10,36 / m². Het duurste type woning op basis van m² is "Tussenwoning" met een prijs van € 19,95 / m² en daarna "Vrijstaande Woning" met een prijs van zo’n € 14,11 / m².

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 818
€ 13,76
21.760
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen