Prijs voor huurwoningen in Hulshorst (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Hulshorst, in de provincie Gelderland, zijn lichtjes gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken over een algemene prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 912,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,57
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Hulshorst is gedaald in de voorbije maanden. In April bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 15,22. In de volgende maand, Mei, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 9 por m². In de 2 volgende maanden (Juni, Juli) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 121 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 13,35 naar een gemiddelde in Augustus en September van € 14 per m².

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Hulshorst (stad) zijn gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Aprilbedraagt € 965. In Mei kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 853. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 909 tot € 935. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 922 tot een gemiddelde van € 894 tussen Augustus en September.

Gemiddelde prijs per kamers

In de grafiek van de gemiddelde prijs op basis van het aantal kamers kan men zien hoe de woning met de laagste huurprijs diegene is met 1 kamer, meer bepaald zo’n 6 % minder duur dan het gemiddelde van de woningen in Hulshorst, dat zo’n € 840 bedraagt. De woningen met de minst dure huurprijzen, als we kijken naar het aantal kamers zijn die met 1 kamer, zo´n 6 % goedkoper dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Hulshorst, is het type "" waarvan de prijs € 840 bedraagt, zo’n 6 % minder duur dan het gemiddelde (€ 894) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs september
Gemiddelde prijs per m² september
Aantallen gebruikte woningen in Hulshorst
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 894
€ 14
50
45.288
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen