Prijs voor huurwoningen in Dieren (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Dieren, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 976,33
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 184,62
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Dieren is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In November bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 12,96. In de volgende maand, December, verandert deze prijs nauwelijks, zijnde zo’n € 13,54 por m². In de 2 volgende maanden (Januari, Februari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 844 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 685 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 62,55 per m²), en die van de laatste twee maanden, Maart en April (€ 428,75 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Dieren (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Novemberbedraagt € 1.209. In December kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.053. De 2 volgende maanden (Januari, Februari) kenmerken zich door een daling in de gemiddelde prijs, meer specifiek een daling van 87, in vergelijking met de 2 eerste maanden. In de 2 laatste maanden is de prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met het gemiddelde van de 4 voorgaande maanden, gaande van € 1.057,25 tot € 814,5, een daling van 77 %.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 9 % goedkoper dan het gemiddelde in Dieren van zo’n € 760. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 4 met een gemiddelde prijs van € 857. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 86 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 879.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 2 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 9 / m², het gemiddelde zijnde € 512,98 / m² in Dieren. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 20 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 3 kamers, met een prijs van zo’n € 12 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Dieren, is het type "" waarvan de prijs € 857 bedraagt, zo’n 13 % duurder dan het gemiddelde (€ 760) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs april
Gemiddelde prijs per m² april
Aantallen gebruikte woningen in Dieren
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 760
€ 512,98
114
24.990
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen