Prijs voor huurwoningen in Nunspeet (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Nunspeet, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 1.044
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 13,62
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Nunspeet is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januari bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n . In de volgende maand (Februari) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot por m². In de 2 volgende maanden (Maart, April) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 2147483647 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 200 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 6,82 per m²), en die van de laatste twee maanden, Mei en Juni (€ 13,61 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Nunspeet (stad) zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Januaribedraagt de gemiddelde huurprijs. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Februari, oplopende tot tot . In de 2 volgende maanden (Maart, April)is de prijs aanzienlijk gestegen, van een gemiddelde van in de twee eerste maanden tot € 1.052,5, meer bepaald een prijsstijging van 2147483647 %. De gemiddelde prijs is sterk gestegen (zo´n 197 %) in de 2 voorbije maanden, met een gemiddelde van € 526,25 in de laatste 4 maanden en € 1.035,5 in de laatste 2 maanden, ! MES1! y Juni.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 1 kamer het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 27 % goedkoper dan het gemiddelde in Nunspeet van zo’n € 1.112. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 2 met een gemiddelde prijs van € 1.465. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 62 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 1.465.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 1981 % duurder dan het gemiddelde (€ 294 / m²) in Nunspeet. De woningen met de duurste prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 1981 % duurder dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Nunspeet, is het type "" waarvan de prijs € 1.800 bedraagt, zo’n 62 % duurder dan het gemiddelde (€ 1.112) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs juni
Gemiddelde prijs per m² juni
Aantallen gebruikte woningen in Nunspeet
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.112
€ 14,13
68
23.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen