Prijs voor huurwoningen in Epe (Gelderland)

De huurprijzen van woningen in Epe, in de provincie Gelderland, zijn aanzienlijk gestegen in de voorbije maanden. Er valt een grote prijsstijging te zien van de huurprijzen in deze buurt.

€ 975,67
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 46,79
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Epe is aanzienlijk gestegen in de voorbije 6 maanden. In Oktober bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 9,94. In de volgende maand (November) valt er een grote stijging te zien in deze prijs, gaande tot € 12,94 por m². In de 2 volgende maanden (December, Januari) is de prijs per m² aaanzienlijk gestegen, meer bepaald met zo’n 543 %. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 182 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 36,76 per m²), en die van de laatste twee maanden, Februari en Maart (€ 66,83 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Epe (stad) zijn sterk gedaald in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand Oktoberbedraagt € 1.197. In November kunnen we een lichte daling vaststellen tot € 1.089. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 73 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 986 tot een gemiddelde van € 955 tussen Februari en Maart.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 4 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 31 % goedkoper dan het gemiddelde in Epe van zo’n € 1.061. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 846. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 47 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 1.250.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 3 kamers het goedkoopst met een prijs van zo’n € 11 / m², het gemiddelde zijnde € 118,26 / m² in Epe. De woningen met de gemiddeld duurste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 146 % minder goedkoop dan het gemiddelde, gevolg door de woningen met 2 kamers, met een prijs van zo’n € 15,77 / m².

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Epe, is het type "" waarvan de prijs € 727 bedraagt, zo’n 31 % minder duur dan het gemiddelde (€ 1.061) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs maart
Gemiddelde prijs per m² maart
Aantallen gebruikte woningen in Epe
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 1.061
€ 118,26
108
24.910
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Gelderland