Prijs voor koopwoningen in Epe (Gelderland)

De koopprijzen van woningen in Epe, in de provincie Gelderland, zijn relatief stabiel gebleven in de voorbije maanden. Er is een stagnatie in de koopprijzen in deze buurt.

€ 627.117,17
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 4.204,67
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Epe is relatief stabiel gebleven in de voorbije 6 maanden. In December bedraagt de gemiddelde koopprijs per m² zo’n € 4.172. In de volgende maand, Januari, verandert deze prijs bijna niet, blijvende zo’n € 4.271 per m². In de 2 volgende maanden is de koopprijs per m² relatief stabiel gebleven, gaande van zo’n € 4.221,5 naar € 4.272,5 per m². In de 2 voorbije maanden is de prijs relatief stabiel gebleven vergeleken met de laatste vier maanden, gaande van een gemiddelde van € 4.247 naar een gemiddelde in April en Mei van € 4.120 per m².

Gemiddelde prijs

De koopprijzen in Epe (stad) zijn omlaag gegaan in de voorbije 6 maanden. De gemiddelde prijs in de maand December is € 690.350. In de volgende maand, Januari,is er een grote prijsvermindering vast te stellen tot € 574.300. Gedurende de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs bijna stabiel gebleven vergeleken met de 2 voorgaande maanden, gaande van€ 632.325 tot € 656.645. In de 2 laatste maanden is de prijs omlaag gegaan vergeleken met alle voorgaande gemiddelden, meer bepaald met zo'n 92 %, dalend van € 644.485 tot € 592.381,5 in April en Mei.

Gemiddelde prijs per kamers

Uit de grafiek op basis van de gemiddelde koopprijs en het aantal kamers kan men afleiden hoe de woningen met 4 kamers het voordeligste zijn, meer bepaald zo’n 35 % goedkoper dan het gemiddelde in Epe van zo’n € 609.839. De volgende woningen in deze ranking hebben 3 en gaan voor een gemiddelde prijs van € 395.971. De woningen met de gemiddeld laagste prijs zijn die woningen die 1 kamer hebben, zo´n 34 % goedkoper dan het gemiddelde, en de hierna goedkopere woningen hebben 2 kamers, met een prijs van zo´n € 401.965.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 4 kamers het voordeligste met een kost van zo’n € 2.646 / m², het gemiddelde zijnde € 4.106 / m² in Epe. De woningen met de gemiddeld laagste prijzen zijn die met 1 kamer, zo´n 34 % minder prijzig dan het gemiddelde, gevolgd door de woningen met 2 kamers, met een kost van zo’n € 2.706 / m².

Prijs per type woning

Als het aankomt op de gemiddelde prijs van het type woning in Epe kan men vaststellen hoe het type "Vrijstaande Woning" het voordeligste type is, waarvan de prijs € 393.993 is, meer bepaald zo’n 35 % minder kostelijk dan het gemiddelde (!PRECIO2!). Het minst prijzig is het type "Vrijstaande Woning", zo’n 35 % minder prijzig dan het gemiddelde voordien gegeven.

Als het aankomt op de gemiddelde prijs per m², dan is het meest betaalbare type het type "Vrijstaande Woning met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.646 / m². Het minst dure type woning is "Vrijstaande Woning" met een gemiddelde prijs van zo’n € 2.646 / m², zijnde het type woning voor een buurt met meer economische problemen.

Data grafiek
Gemiddelde prijs mei
Gemiddelde prijs per m² mei
Aantallen gebruikte woningen in Epe
Aantallen gebruikte woningen in Gelderland
€ 609.839
€ 4.106
110
11.060
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen
Gerelateerde zoekopdrachten in Gelderland