Prijs voor huurwoningen in Doenrade (Limburg)

De huurprijzen van woningen in Doenrade, in de provincie Limburg, zijn aanzienlijk gedaald in de voorbije maanden. We kunnen spreken worden over een sterke prijsdaling van de huurprijzen in deze buurt.

€ 951,2
Gemiddelde prijs laatste 6 maanden
€ 10,03
Prijs/m² laatste 6 maanden
Gemiddelde prijs per m2

De prijs per m² in Doenrade is aanzienlijk gedaald in de voorbije 6 maanden. In Juli bedraagt de gemiddelde huurprijs per m² zo’n € 11,16. In de volgende maand, Augustus, valt er een grote daling te zien in deze prijs, gaande tot € 7 por m². In de 2 volgende maanden is de huurprijs per m² sterk gedaald in vergelijking met de twee eerste maanden, meer bepaald met zo’n 61. In de voorbije 2 maanden is de prijs sterk gestegen, zo’n 144 % in vergelijking met het gemiddelde van de 4 laaatste maanden. Dit wordt afgeleid uit de vergelijking tussen de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden (€ 7,29 per m²), en die van de laatste twee maanden, November en December (€ 10,5 per m²).

Gemiddelde prijs

De huurprijzen in Doenrade (stad) zijn gestegen in de voorbije 6 maanden. In Julibedraagt de gemiddelde huurprijs€ 748. Er valt echter een grote prijsstijging te zien in maand Augustus, oplopende tot tot € 1.733. In de 2 volgende maanden is de gemiddelde prijs aanzienlijk gedaald in vergelijking met de voorgaande maanden, meer bepaald met zo´n 30 %. In de 2 voorbije maanden is de prijs nauwelijks veranderd in vergelijking met alle voorgaande gemiddelden, gaande van een gemiddelde van € 805,5 tot een gemiddelde van € 767 tussen November en December.

Gemiddelde prijs per kamers

De grafiek op basis van de gemiddelde huurprijs en het aantal kamers toont aan hoe de woningen met 2 kamers het goedkoopste zijn, meer bepaald zo’n 8 % goedkoper dan het gemiddelde in Doenrade van zo’n € 795. De volgende woningen in deze ranking zijn die met 1 met een gemiddelde prijs van € 736. De woningen met de gemiddeld hoogste prijs zijn die woningen die 3 kamers hebben, zo´n 114 % duurder dan het gemiddelde, en de hierna duurdere woningen hebben 1 kamer, met een prijs van zo´n € 736.

Wat betreft de gemiddelde prijs per m², zijn de woningen met 1 kamer zo’n 44 % minder duur dan het gemiddelde (€ 5 / m²) in Doenrade. De woningen met de minst dure prijzen, als we kijken naar het aantal kamers / m² zijn die met 1 kamer, zo´n 44 % minder duur dan het gemiddelde voordien beschreven.

Prijs per type woning

Wat beftreft de gemiddelde prijs op basis van het type woning in Doenrade, is het type "" waarvan de prijs € 1.701 bedraagt, zo’n 114 % duurder dan het gemiddelde (€ 795) in die buurt.

Data grafiek
Gemiddelde prijs december
Gemiddelde prijs per m² december
Aantallen gebruikte woningen in Doenrade
Aantallen gebruikte woningen in Limburg
€ 795
€ 9
44
33.910
** De data uit de grafiek met een nul waarde zijn te wijten aan het feit dat er niet genoeg data beschikbaar zijn om een betrouwbare waarde te verkrijgen